(humor) Życzenia Prawnicze

Autor: The Undefined <undefine_at_aramin.net>
Data: Wed, 23 Mar 2005 00:10:50 +0100

From: LUkas <luw_at_interia.pl>

Życzenia Prawnicze

złożone Tobie (zwanej lub zwanemu poniżej: "Przyjmującym Życzenia")
przeze mnie (zwanego poniżej: "Życzącym").

Przyjmij proszę, z wyłączeniem wyraźnej lub domniemanej mocy wiążącej,
najlepsze życzenia przyjaznych środowisku, świadomych społecznie,
bezstresowych, nieuzależniających i neutralnych płciowo świąt
przesilenia zimowego, celebrowanych w ramach tradycji wyznania
religijnego albo praktyk świeckich wedle wyboru Przyjmującego Życzenia,
w szczególności zgodnie z tradycją Bożego Narodzenia, Chanuki lub
Kwanzy, z zachowaniem należnego szacunku dla religijnych lub świeckich
przekonań lub tradycji osób trzecich, albo ich wyboru niepraktykowania
żadnych religijnych ani świeckich tradycji, jak również finansowo
korzystnego, osobiście pomyślnego oraz medycznie nieskomplikowanego
przebiegu ogólnie przyjmowanego roku kalendarzowego 2005, z zachowaniem
należnego szacunku dla kalendarzy przyjmowanych przez mniejszości
narodowe, etniczne lub wyznaniowe, bez względu na rasę, wyznanie,
poglądy polityczne lub filozoficzne, kolor skóry, wiek, stopień
spawności fizycznej, wybór platformy komputerowej, lub preferencje
seksualne Przyjmującego Życzenia.

Przyjęcie niniejszych życzeń oznacza jednoczesne przyjęcie
następujących warunków i zastrzeżeń.

Niniejsze życzenia podlegają dalszemu sprecyzowaniu, wycofaniu lub
odwołaniu przez Życzącego bez zachowania jakichkolwiek terminów
wypowiedzenia oraz bez potrzeby uzasadnienia. Niniejsze życzenia mogą
być nieodpłatnie przenoszone przez Przyjmującego Życzenia w
niezmienionej treści na rzecz osób trzecich. Niniejsze życzenia nie
implikują żadnej obietnicy ze strony Życzącego do rzeczywistego
wprowadzenia w życie któregokolwiek z wyżej wymienionych życzeń, a w
szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów
prawa.

Jakiekolwiek fragmenty niniejszych życzeń sprzeczne z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa należy uznać za niezłożone, bez wpływu
na pozostałe fragmenty życzeń. Niniejsze życzenia nie mają wartości
finansowej.

Życzący gwarantuje działanie niniejszych życzeń zgodne z powszechnie
przyjętym działaniem życzeń w zakresie dobrych wiadomości przez okres
jednego roku albo do chwili wydania kolejnych życzeń świątecznych,
którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Gwarancja jest
ograniczona do wymiany niniejszych życzeń lub wydania nowych życzeń, bez
potrzeby uzasadnienia przez Życzącego.
*************************************************************************************
Archiwum listy: http://humor.aramin.net
Aby się wypisać wyślij maila z tematem unsubscribe pod adres humor-request_at_aramin.net
Aby się zapisać wyślij maila z tematem subscribe pod adres humor-request_at_aramin.net
Jak masz jakieś śmieszne teksty ślij je pod adres humor_at_aramin.net
Received on śro mar 23 2005 - 00:10:50 CET

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.2.0 : śro mar 23 2005 - 00:13:02 CET